Select Page

Katedra za metalne konstrukcije (KMK)

Katedra za metalne konstrukcije (KMK) UL FGG je vodilna slovenska pedagoška in raziskovalna enota s področja jeklenih in sovprežnih konstrukcij.

Z raziskovalnim delom je po eni strani močno vpeta v evropski raziskovalni prostor, po drugi strani pa s pedagoškim, razvojnim in strokovnim delom pomembno vpliva na razvoj področja jeklenih in sovprežnih konstrukcij v Sloveniji.

Pedagoško delo

Sodelavci KMK poučujejo vse predmete s področja jeklenih in sovprežnih konstrukcij ter stabilnosti konstrukcij na univerzitetnem in visokem strokovnem študiju gradbeništva ter na univerzitetnem študiju vodarstva, na podiplomskem študiju gradbeništva pa tudi predmete s področja numeričnega reševanja mehanskih problemov. Od 1. januarja 1990 je na KMK diplomiralo 63 študentov (pretežno na univerzitetnem študiju), specializacijo je opravila ena kandidatka, magisterij dvanajst, doktorat pa osem kandidatov.

Raziskovalno delo

V zadnjih dvajsetih letih se je raziskovalna dejavnost KMK zelo okrepila in se odločno obrnila v mednarodni prostor. Ob tradicionalnem področju jeklenih konstrukcij je s prihodom novega učitelja, dr. Jožeta Korelca, po letu 1996 zelo uspešno odprla še eno področje raziskovanja: razvoj temeljnih metod in orodij numeričnega modeliranja inženirskih problemov.

Raziskovalno delo na tradicionalnem področju jeklenih konstrukcij je močno povezano s sodelovanjem prof. dr. Darka Bega in tudi drugih sodelavcev katedre v delovanju treh tehničnih odborov Evropske konvencije za jeklene konstrukcije (ECCS – stabilnost, spoji in potresna odpornost) in pododbora za jeklene konstrukcije pri Tehničnem odboru za konstrukcije Evropske organizacije za standardizacijo (CEN/TC 250/SC3), pristojnim za skupino standardov Evrokod 3 za projektiranje jeklenih kosntrukcij. Sodelovanje v teh mednarodnih organizacijah predstavlja vir idej za raziskovalno delo ter zagotavlja relevantnost in aktualnost teh raziskav. Pri veliki večini raziskav se uporablja kombinacija eksperimentalnega dela v laboratoriju in naprednih numeričnih simulacij.

V okviru raziskav, ki niso bile omenjene, se je raziskovalno usposabljalo dvanajst mladih raziskovalcev, ki so uspešno zaključili svoj podiplomski študij, trije mladi raziskovalci pa se še usposabljajo.

Sodelavci KMK so v letu 2008 uspešno organizirali najpomembnejšo evropsko konferenco za jeklene konstrukcije EUROSTEEL 2008 (skupaj s TU Graz in TU Dunaj), prof. dr. Darko Beg pa je bil vodja znanstvenega odbora konference.

Izr. prof. dr. Jože Korelc je od leta 2008 predsednik Srednjeevropskega združenja za numerične metode (CEACM).

Strokovno delo

KMK sodeluje s številnimi slovenskimi podjetji na področju razvojne dejavnosti, ki obsega bodisi razvoj bodisi pomoč pri razvoju novih izdelkov in strokovno izobraževanje njihovih sodelavcev (SCT, TRIMO, ALPOS, NAFTA …).

Omejiti velja predvsem dva razvojna projekta:

  • Za SCT je bil razvit nov inovativen sistem montažne konstrukcije za začasno podpiranje betonskih konstrukcij med betoniranjem. Konstrukcija iz montažnih kosov dolžine 2 m do 6 m se lahko uporabi za nosilce razpona do 35 m ali za stolpe višine 20 m in več (primeri uporabe: gradnja mostu na Črnem Kalu in obnova hotela Palace v Portorožu).
  • Razvoj nove profilirane pločevine za sovprežne stropove za podjetje TRIMO. Profilirana pločevina s svojo originalno obliko zagotavlja veliko nosilnost, racionalnost in funkcionalnost stropne konstrukcije.

Dolgoletno delo na razvoju programske opreme je 1. novembra 2006 pripeljalo do uradnega tržnega plasiranja razvitih programov AceGen in AceFEM. Prvi izdelek, AceGen, je namenjen avtomatski generaciji numeričnih podprogramov (prvenstveno podprogramov za končne elemente). Drugi izdelek je AceFEM, ki je okolje za izvajanje numeričnih simulacij na podlagi metode končnih elementov. Oba izdelka delujeta znotraj okolja Mathematice, ki je v svetu vodilno splošno simbolno-numerično okolje za tehnično računanje.

KMK je v slovenskem prostoru močno prisotna predvsem na dveh področjih delovanja:

  • standardizacija in uvajanje evrokod standardov v Sloveniji,
  • projektiranje in revidiranje gradbenih konstrukcij in priprava različnih strokovnih mnenj.

Prof. dr. Darko Beg je predsednik Tehničnega odbora za konstrukcije pri SIST in vodja pododbora za jeklene konstrukcije. Vodil in usklajeval je dolgotrajen proces uvajanja evrokod standardov za projektiranje gradbenih konstrukcij v Sloveniji, ki je obsegal aktivno sodelovanje pri nastajanju standardov v telesih CEN, sprejemanje teh standardov kot slovenskih standardov in izobraževanje inženirjev za pravilno uporabo teh standardov.

KMK je pripravila in izvedla tečaje s področja jeklenih in sovprežnih konstrukcij. Na področju projektiranja gradbenih konstrukcij velja omeniti predvsem projekt Poštnega centra Ljubljana (1997), v zadnjih letih pa se je dejavnost usmerila predvsem v revizijsko in svetovalno dejavnost, npr. železniški most preko Save v Litiji, nova stavba Fakultete za matematiko in fiziko UL, številni rezervoarji, več obal v Luki Koper, baterija posod za butan v Ljubljani, 100 m visok industrijski stolp v Cementarni Anhovo, objekt Kolizej v Ljubljani, rekonstrukcija viadukta Lešnica in še mnogi drugi.

zaposleni telefon email
viš. pred. dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 625 leon.hladnik@fgg.uni-lj.si
asist. Peter Kočman, mag. inž. teh. var. +386 1 4768 620 peter.kocman@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Jože Korelc, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 627 joze.korelc@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Primož Može, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 625 primoz.moze@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Anita Ogrin, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 613 anita.ogrin@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Sara Piculin, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 672 sara.piculin@fgg.uni-lj.si

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri