viš. pred. dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad.

viš. pred. dr. Leon Hladnik, univ. dipl. inž. grad.

Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za metalne konstrukcije (KMK)
  • telefon: +386 1 4768 625
  • email: leon.hladnik@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 513 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: na osnovi predhodnega dogovora

Predmeti