Select Page

Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente (KSKE)

Začetki delovanja katedre segajo v leto 1921, ko je Inštitutu za gradbeno inženirstvo Oddelka za gradbeništvo pripadal predmet Visoke gradnje. Leta 1931 se je inštitut razdelil na več zavodov, med katerimi je bil tudi Zavod za visoke stavbe s predstojnikom prof. Jaroslavom Foersterjem. Po koncu druge svetovne vojne so bile na Oddelku za gradbeništvo ustanovljene tri študijske smeri, med njimi konstrukcijska smer, v okviru katere so se predavale tudi snovi s področja stavbarstva. Sočasno s preselitvijo Oddelka za gradbeništvo v nove prostore na Jamovi cesti 2 se je ustanovila Katedra za visoke zgradbe.

Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente je bila ustanovljena leta 1980 na konstrukcijski smeri Oddelka za gradbeništvo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo. Ustanovitev nove katedre je omogočila prestrukturiranje učnih vsebin, ki so predstavljale odgovore na probleme energetske krize v sedemdesetih letih. Kriza je ustvarila nove zahteve pri oblikovanju konstrukcijskih sklopov ovoja stavbe, kot pomembnega dela bivalnega in delovnega okolja. V tem obdobju je prišlo do preloma klasičnega stavbarstva, saj so se v gradbeni stroki pričeli pojavljati novi materiali in nove zasnove konstrukcijskih sklopov. Ti so odgovarjali na izzive, ki sta jih prinašala varčna raba energije ter uporaba obnovljivih virov energije v stavbah.

Z rastjo pomembnosti gradbene fizike ter vpliva stavb na okolje in človeka, so se začeli pojavljati novi trendi v razvoju konstrukcijskih sklopov in ovoja stavb. Na svoji pomembnosti so dobile analize odzivanja stavb na zunanje okolje ter trajnostno usmerjeno stavbarstvo. V tej smeri je naravnan tudi nadaljnji razvoj Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente. Na pobudo Katedre za stavbe in konstrukcijske sklope se je leta 2011 pričel izvajati nov drugostopenjski učni program Stavbarstvo, katerega cilj je oblikovanje strokovnjaka, ki bo uravnoteženo obvladal glavne podporne stebre, na katerih je možno načrtovati in izvajati bioklimatsko in trajnostno stavbo.

Pedagoško delo
Predavatelji in asistenti na Katedri za stavbe in konstrukcijske elemente izvajamo prvostopenjski bolonjski (dodiplomski) pouk na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo UL ter na Zdravstveni fakulteti UL. Drugostopenjski bolonjski (podiplomski) pouk se izvaja na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v okviru magistrskega študija Stavbarstvo. Pedagogi izvajamo tudi del pouka na tretji (doktorski) stopnji.

 

 • 1. stopnja:
  • Gradbeništvo (UN):
   • Stavbarstvo I – 1. letnik,
   • Stavbarstvo II – 2. letnik,
   • modul Stavbarstvo (Uvod v načrtovanje stavb, Bioklimatsko načrtovanje, Prenova stavb) – 3. letnik,
  • Operativno gradbeništvo (VS):
   • Stavbarstvo – 1. letnik,
   • Bioklimatske zgradbe (izbirni predmet) – 3. letnik,
  • Sanitarno inženirstvo (UN) na Zdravstveni fakulteti:
   • Konstrukcijski sklopi stavb – 2. letnik,
   • Bioklimatsko načrtovanje – 3. letnik.
 • 2. stopnja:
  • Stavbarstvo (MA): Dnevna svetloba – 1. letnik,
  • Učinkovita raba energije, Napredni materiali, Bivalno okolje, Pametna hiša – 2. letnik.
 • 3. stopnja:
  • Grajeno okolje: Dnevna svetloba, Načrtovanje zdravih stavb, Napredni konstrukcijski sklopi.
Raziskovalno delo
Raziskovalna dejavnost Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente je primarno usmerjena v sledeča raziskovalna področja:

 • razvoj in aplikacije načrtovalnih metodologij oblikovanja stavb, njihovih elementov in konstrukcijskih sklopov glede na toplotne (ogrevanje in hlajenje) ter svetlobne značilnosti lokacije,
 • stacionarne in dinamične analize toplotnih tokov v stavbah,
 • analiza osončenosti stavb in njihove dnevne osvetljenosti,
 • oblikovanje in aplikacija kontrolnih sistemov z uporabo mehke logike za regulacijo in optimizacijo delovanja notranjega okolja v stavbah,
 • eksergijske analize toplotnega udobja uporabnikov stavb,
 • oceno okoljskih vplivov stavb,
 • razvoj metod in simulacijskih računalniških programov za analizo toplotnih in svetlobnih lastnosti stavb.

Raziskovalna dejavnost KSKE je na področju izvajanja simulacij močno usmerjena v preučevanje bioklimatskih vidikov stavb, kjer je pomembno izhodišče tudi izraba zemljišča in gostota pozidave ter izkoriščanje podnebnih razmer. Člani katedre s svojim raziskovalnim delom postavljamo nove trende v analizi odziva stavb ter njihove interakcije z okoljem.

Naša raziskovalna dejavnost je usmerjena tudi v izvajanje meritev in eksperimentov v realnih razmerah ter v realnem času. Te se izvajajo tako v eksperimentalnih testnih celicah kot tudi na delujočih stavbah.

Eksperimentalno delovanje katedre je bilo v zadnjih letih usmerjeno predvsem v razvoj in preverjanje celovitih nadzornih sistemov za regulacijo toplotnih, svetlobnih in olfaktoričnih značilnosti notranjega okolja. Sistem je bil predhodno uporabljen na eksperimentalni testni celici in kasneje prenesen v realno okolje (sistem za integralno regulacijo notranjega okolja) ter dopolnjen z večjo funkcionalnostjo in regulacijo olfaktoričnega okolja.

Katedra za stavbe in konstrukcijske sklope ter njeni člani smo močno vpeti tudi v mednarodno mrežo izobraževalnih in raziskovalnih projektov.

zaposleni telefon email
asist. David Božiček, mag. inž. stavb. +386 1 4768 605 david.bozicek@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Mateja Dovjak, dipl. san. inž. (UN). +386 1 4768 550 mateja.dovjak@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Mitja Košir, univ. dipl. inž. arh. +386 1 4768 595 mitja.kosir@fgg.uni-lj.si
Bruno Kovač, Drugo. bruno.kovac@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Luka Pajek, mag. inž. stavb. +386 1 4768 604 luka.pajek@fgg.uni-lj.si
doc. dr. Jaka Potočnik, mag. inž. arh. +386 1 4768 609 jaka.potocnik@fgg.uni-lj.si
asist. Nataša Šprah, univ. dipl. inž. arh. natasa.sprah@fgg.uni-lj.si
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri