asist. Luka Pajek, mag. inž. stavb.

asist. Luka Pajek, mag. inž. stavb.

Asistent z univezitetno izobrazbo (pedagoški)

Predmeti