Predmeti na FGG

Planiranje gradnje in vzdrževanje prometnic - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: asist. dr. Irena Strnad
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Pristopi k planiranju izgradnje prometne infrastrukture. Zbiranje podatkov (štetja, ankete, meritve). Matematični modeli (štirifazni model: generacija, distribucija, izbira prometnega sredstva, obremenjevanje mreže). Vrednotenje variant (cost-benefit analiza, multikriterialna analiza). Modeli za upravljanje z vozišči.

Vaje

Seminarske vaje (računske vaje) in računalniške vaje (uporaba programa VISUM za izdelavo transportnih modelov).
Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati metode zbiranja podatkov

- podati teoretične osnove modelov za

napoved prometnih obremenitev

- na praktičnih primerih pridobiti sposobnost

modeliranja

 

Pridobljene kompetence

- Sposobnost organizacije zbiranja in obdelave podatkov

- Sposobnost izdelave transportnih modelov

- Sposobnost interpretacije rezultatov

Literatura:

Žura M. 2008. Prometno planiranje – študijsko gradivo

Bruton M. 1975. Introduction to transportation planning.

Banks J. 1998. Introduction to transportation engineering.