Select Page

Predmeti na FGG

Katastrsko preurejanje zemljišč - B II - PN

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Prostorsko načrtovanje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Anka Lisec
nosilec in izvajalec: doc. dr. Marjan Čeh
asistent: asist. mag. Peter Golob
asistent: asist. Tanja Grabrijan
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

1 Zgodovinsko ozadje zemljiške politike v Sloveniji (agrarna reforma, nacionalizacija-denacionalizacija, trenutna zemljiška politika);

2 Katastrsko (pre)urejanje zemljišč za gradnjo: parcelacijski načrti in omejitve, zložba zemljišč;

3  Katastrsko preurejanja zemljišč pri agrarnih operacijah (združevanje in delitve parcel in prostorski izvedbeni načrti, komasacije, parcelacije dolžinskih objektov, razlastitve in nadomestila, urejanje služnosti in drugih
  režimov v sistemu katastra), vloga potne mreže ter drugih entitet v prostoru pri agrarnih operacijah;

4 Postopki katastrskega preurejanja zemljišč množic parcel (upravljanje podatkov o množicah parcel in lastnikov, izdelava idejnih zasnov prerazporeditve parcel in koncept optimizacije), analize obstoječega in predvidenega stanja parcel ter ocena učinkov prerazporejanja; Deležniki ter pristojne institucije za preurejanje zemljišč; pomen priprave udeležencev (komuniciranje, motivacija, javne predstavitve, reševanje spornih situacij pri preurejanju zemljišč, pogajanja in mediacija, učinkovito organiziranje izvajalskih ekip in sredstev za izvajanje); Pravne omejitve pri katastrskem preurejanju zemljišč (pravice na nepremičninah in njihove spremembe ob realizaciji izvedbenih prostorskih aktov, lastninska, služnostna), vzdržni razvoj in vpliv preureditev zemljišč z zemljiškimi operacijami;

5 Prostorska podatkovna infrastruktura (PPI) za preurejanje zemljišč v RS in EU, zemljiški informacijski sistemi (ZIS) in računalniški programi za operativno izvajanje preurejanja zemljišč v RS;

6  Ocenjevanje primernosti podatkov za uporabo v postopkih preurejanja zemljišč (kakovost podatkov, skladnost podatkov ter logična povezljivost, topološki in geometrični nadzor); Nadzor nad podatki in postopki izvajalcev preurejanja zemljišč; sistem nadzora skladnosti dejanske in namenske rabe zemljišč na podlagi osveževanja zbirk prostorskih podatkov in tehnologije GIS.

 

Namen predmeta:

Cilji:
  razumevanje koncepta aktivne zemljiške politike ter vloge le te pri trajnostnem prostorskem razvoju;
  razumevanje interdsiciplinarnosti katastrskega preurejanja zemljišč;
  spoznavanje postopkov katastrskega preurejanja zemljišč ;
  razumevanje in kritična uporaba podatkov nepremičninskih ter drugih evidenc javne prostorske podatkovne infrastrukture pri katastrskem preurejanju zemljišč.

Pridobljene kompetence:
  poznavanje temeljnih vsebin in pojmov na področjih aktivne zemljiške politike in katastrskega preurejanja zemljišč;
  poznavanje temeljnih vsebin in kakovosti podatkov nepremičninskih in drugih prostorskih evidenc ter njihove primernosti pri katastrskem preurejanju zemljišč;
  poznavanje postopkov katastrskega preurejanja zemljišč v agrarnem in urbanem okolju (upravne in pogodbene komasacije; preurejanje zemljišč za agromelioracije, hidromelioracije, ob umeščanju večjih infrastrukturnih objektih; preurejanje zemljišč na območjih izvedbenih prostorskih aktov);
  sposobnost usklajevanja različnih interesov v prostoru pri projektih katastrskega preurejanja zemljišč.

Literatura:


Dekleva, J., Štravs, L. 2011. Urejanje prostora na občinski ravni. Ljubljana, Uradni list Republike Slovenije.


Larsson, G. 1997. Land Management – Public Policy, Control and Participation. Stockholm, The Swedish Council for Building Research.


Virtanen, P., Verlat, J. 1999. Urban Land Policy, International federation for housing and planning. Haag, izbrana poglavja.

Slovenska zakonodaja, pravilniki s področja obravnave: Uradni list RS: http://www.uradni-list.si Lisec, A. Katastrsko preurejanje zemljišč. Spletna učilnica UL FGG. Ljubljana, UL FGG.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri