Predmeti na FGG

Bližnjeslikovna fotogrametrija (4 KT) - B II - GIG

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci:
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod v bližnjeslikovne aplikacije. Načrtovanje in izvedba terenskih meritev. Predobdelava bližnjeslikovnih podatkov: urejanje foto arhiva, izračun prostorskih koordinat oslonilnih in kontrolnih točk. Fotogrametrični zajem in izdelki. Uporaba postopkov kalibracije nemerskih fotoaparatov. Postopki enoslikovnega, dvoslikovnega in več-slikovnega izvrednotenja. Zajem podatkov za izdelavo 3D modelov in drugih oblik izdelkov. Dokumentiranje objektov kulturne dediščine. Primeri različnih drugih aplikacij (industrija, forenzika ipd.).

Vaje

Izdelava načrta snemanja za izbran objekt, izvedba terenskega fotografiranja in meritev referenčnih točk, kalibracija fotoaparata, izračun parametrov orientacije in zajem podatkov.

Namen predmeta:

Cilji

•         študenti pridobijo znanje s področja bližnjeslikovnih fotogrametričnih aplikacij

•         študenti pridobljeno znanje preizkusijo praktično na konkretnem primeru

Pridobljene kompetence

•         načrtovanje bližnjeslikovnih fotogrametričnih projektov

•         kalibracija digitalnih fotoaparatov

•         terensko snemanje in zajem podatkov

izdelava različnih vrst izdelkov
Literatura:

Luhmann, T. et al. 2006. Close range photogrammetry – principles, methods and applications. Whittles Publishing.

Atkinson, K.B. 2001. Close Range Photogrammetry and Machine Vision. Whittles Publishing.

Kraus, K. 2007. Photogrammetrie, Geometry from Images and Laser Scans, 2nd edition. Walter de Gruyter.