Pripravljalni tečaj matematike na UL FGG 2021

V želji, da bi vam olajšali začetek študija na naši fakulteti, so predavatelji Katedre za matematiko in fiziko za vas pripravili pripravljalni tečaj iz matematike za študente univerzitetnih študijskih programov: Geodezija in geoinformatika (UN), Gradbeništvo (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo bo potekal v predavalnici P-II/6 v drugem nadstropju. Za študente visokošolskih študijskih programov: Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin pa bo potekalv predavalnici P-III/5 v tretjem nadstropju.

Termini za vse študijske programe so naslednji:

  • 23. 9. 2021 od 9. do 13. ure
  • 24. 9. 2021 od 9. do 13. ure
  • 27. 9. 2021 od 9. do 13. ure
  • 28. 9. 2021 od 9. do 13. ure
  • 29. 9. 2021 od 9. do 13. ure

Predlagamo, da se tečaja udeležite.

V okviru pripravljalnega tečaja bosta izvedeni tudi dve tematski predavanji:

  • v petek, 24. 9. 2021 ob 11:15 v P II/6 v izvedbi asist. dr. Roberta Klinca z naslovom »Gradbeništvo v 21. stoletju: od papirnih načrtov do digitalnih modelov«
  • v torek, 28. 9. 2021 ob 11:15 v P II/6 v izvedbi asist. dr. Klemna Kregarja z naslovom »Precizno zaznavanje premikov«

Lepo pozdravljeni.
Referat za študijske zadeve UL FGG

 

Zaradi obveznosti preverjanja pogoja PCT ob vstopu v stavbo fakultete vas prosimo, da vnaprej pripravite veljavno potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT in uradni identifikacijski (osebni) dokument s fotografijo.

Tisti študenti, ki bodo pogoj testiranja izpolnjevali s samotestiranjem, morajo samotestiranje opraviti na lokaciji fakultete:

  • na Jamovi cesti 2, v nekdanji fotokopirnici Pika (rumena stavba ob notranjem parkirišču fakultete) in
  • izpolniti Evidenčni list, ki ga boste prejeli pred izvedbo samotestiranja.

V času izvajanja pripravljalnega tečaja matematike bo samotestiranje mogoče vsak dan od 8.00 do 9.00 ure. Negativni test samotestiranja je veljaven 7 dni.

Teste za samotestiranje prinesite s seboj. Študentom po Odloku pripada na mesec 5 brezplačnih testov HAG za samotestiranje, ki jih dobijo v lekarni ob predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja ali po predložitvi potrdila o šolanju in osebnega dokumenta, če je oseba tujec in nima kartice zdravstvenega zavarovanja.

Obveščamo vas tudi, da je v prostorih fakultete obvezna uporaba zaščitne maske in obvezno razkuževanje rok ob vstopu na fakulteto.


Asist. dr. Robert Klinc: Gradbeništvo v 21. stoletju: od papirnih načrtov do digitalnih modelov

V zadnjem desetletju, še posebej pa v zadnjih petih letih, lahko opazimo pospešeno digitalizacijo gradbene panoge. Vsaka stavba in inženirska gradnja danes se lahko še pred samo gradnjo virtualno zgradi znotraj računalnika v obliki tako imenovanega digitalnega dvojnika. To zmanjša možnost napak, poveča usklajenost načrtov in omogoči dodatne analize na podlagi ustvarjenih podatkov. Govorimo lahko o tem, da je v gradbeništvo vstopila digitalizacija. V predavanju si bomo ogledali, zakaj je ta najnovejši način načrtovanja (in tudi izvajanja) gradnje pomemben, kako smo do njega prišli ter kateri so bili najpomembnejši mejniki, ki so v preteklosti bistveno vplivali na gradbeništvo.


Asist. dr. Klemen Kregar: Precizno zaznavanje premikov

Zaradi varnosti moramo kontrolirati stabilnost velikih grajenih objektov ali potencialno nestabilnih naravnih struktur, katerih porušitev bi naredila škodo. Vsak lahko izmeri na milimeter natančno stvari, ki so majhne: na primer z geotrikotnikom ali merskih trakom. Geodezija ima orodja, s katerimi lahko izmeri položaje točk na milimeter natančno tudi na več sto metrov velikih območjih. Na predavanju predstavimo, na kakšen način lahko merimo velike stvari tako natančno, kakšna merska orodja in principe pri tem uporabljamo ter kakšni so postopki izračuna položajev iz izmerjenih količin. Na koncu predstavimo tri zanimive primere: Merjenje premikov velikega opornega zidu, na katerega pritiska plaz; merjenje stabilnosti slovenske hidro-elektrarne z najvišjo pregrado ter merjenje posedanja velike stavbe zgrajene na močvirnatih tleh.