Select Page

Geodetska znamenja kot materialni pričevalci razvoja geodetskih mrež na Slovenskem

 

 

Naslov v izvirniku:

Geodetska znamenja kot materialni pričevalci razvoja geodetskih mrež na Slovenskem

Sodelavci:

Bojan Stopar– vodja projekta na UL FGG, Miran Kuhar, Dušan Kogoj, Anka Lisec, Dušan Petrovič, Marjan Čeh

Trajanje:

1. 10. 2023 – 30. 9. 2026

Šifra:

L2-50090

Vodilni partner: Geodetski inštitut Slovenije (GI)
Vodja projekta: Mihaela Triglav Čekada (Geodetski inštitut Slovenije)
Partnerji:

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
https://www.upr.si/

Finančni vir:

Javna Agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS, https://www.arrs.si/sl/

Geodetska uprava Republike Slovenije, https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/geodetska-uprava/

Ključne besede: trigonometrične mreže; trigonometrična točka; geodetska točka; mejnik; višinska točka; kataster, stabilizacija; dediščina
 

Opis:

Zaradi potreb po zagotavljanju lastninskih pravic na nepremičninah, obdavčitvi ter vojaški obrambi ozemlja so na slovenskem ozemlju pričeli sredi 18. stoletja izvajati sistematične geodetske vzpostavitve in izmere trigonometričnih mrež, ki so predstavljale osnovo koordinatnim sistemom, topografskim in zemljiškokatastrskim izmeram. Različne geodetske točke trigonometričnih mrež in druge točke so materializirane z različnimi vrstami in oblikami geodetskih znamenj (zidani stolpi, stebri, kvadri iz različnih naravnih kamnov ali betona, železni čepi različnih izvedb, itd.), ki so odvisne od časa, značilnosti mreže in načina izmere.

Geodetska stroka preko izobraževalnega poslanstva Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani ter reguliranja praktičnih postopkov geodetske izmere, za katere skrbi Geodetska uprava Republike Slovenije, skrbi za pravilno strokovno izvedbo geodetskih meritev. Obstaja pa še pomemben tretji steber geodetskih vedenj, ki za enkrat še ni nikjer popisan. To so geodeti z dolgoletnimi terenskimi izkušnjami, ki so v sklopu svoje strokovne prakse razvili postopke, kako najbolj optimalno izvesti posamezne geodetske meritve v odvisnosti od načina vzpostavitve geodetskih mrež in lokalnih danosti terena, ki so ga obravnavali (npr. posedanje tal na območjih rudarske dejavnosti, ohranjenost različnih tipov stabilizacij geodetskih točk …). Zato je osnovni namen tega projekta zbiranje lokalnih geodetskih praks preko znanstvenih intervjujev, ki jih bomo opravili z izbranimi geodeti. Želimo predvsem zbrati in strokovno ovrednotiti, tudi s pomočjo podrobnega pregleda arhivskih virov, lokalne geodetske prakse še iz obdobja t. i. klasične geodetske izmere. Tem grozi, da bodo popolnoma pozabljene, saj je leta 2006 z uradno vpeljavo GNSS-izmere, klasična geodetska izmera v praksi izgubila pomen.

V okviru projekta bomo izvajali raziskovalne intervjuje predvsem z upokojenimi geodeti, ki so terensko izmero pretežno izvajali še v času klasične izmere. Le na ta način bomo lahko čim več lokalnih geodetskih praks iztrgali pozabi. Ti intervjuji nam bodo omogočili, da bomo lahko regionalno ocenili delež ohranjenosti geodetskih znamenj iz obdobij različnih preteklih sistematičnih geodetskih izmer mrež, ki so bile na naših tleh izvedene v zadnjih več kot 200 letih. S tem bomo lahko identificirali, opisali in ovrednotili tudi zgodbe, ki se vežejo na posamezne geodetske mreže in geodetska znamenja. Obravnavali bomo tako geodetske kot tudi lokalne zgodbe, kjer geodetsko znamenje še danes predstavlja sidro za ohranjaje kolektivnega spomina na pretekle dogodke, ki so se dogajali v njegovi okolici.

Osredotočili se bomo predvsem na geodetska znamenja, ki predstavljajo točke horizontalnih geodetskih mrež in zemljiškokatastrske točke na mejah katastrskih občin. Nekatera geodetska znamenja, ki so jih postavili v okviru prvih geodetskih izmer na naših tleh, so imela hkrati tako vlogo zemljiškokatastrske točke kot točke trigonometrične mreže. Meje katastrskih občin pa se naslanjajo na še starejše meje zemljiških gospostev, zato na njih lahko občasno najdemo tudi več kot 200 let stare tipe stabilizacij geodetskih točk.

S pomočjo tako zbranih vedenj o preteklih geodetskih mrežah in izmerah ter identificiranih posameznih zgodbah vezanih na geodetska znamenja bomo izvedli tudi obširno akcijo promocije geodetskih znamenj med splošno javnostjo. Saj je zavedanje o pomenu geodetskih točk med splošno javnostjo zelo majhno, zaradi česar velikokrat pride tudi do uničenja tako novih kot tudi starih geodetskih točk, ki so predstavljale že pomembno kulturno dediščino.

 

Ključni cilji:

Ključni cilj naloge je izgradnja zakladnice strokovnih znanj, ki opisujejo značilnosti različnih lokalnih izmer pred letom 2006, da preprečimo njihovo pozabo ter vzpostavimo preventivno varovalo, kje in kako je mogoče ponovno uvesti klasično geodetsko izmero v geodetskih mrežah, če pride do namernih oviranj GNSS-satelitskih sistemov zaradi prihodnjih nezanesljivih geopolitičnih dogodkov.

 

Delovni sklopi

Delovni sveženj 3 (DS3): Pridobivanje in preučevanje ustnih pričevanj lokalne javnosti

Delovni sveženj 4 (DS4): Pridobivanje in preučevanje ustnih pričevanj lokalne javnosti

Delovni sveženj 5 (DS5): Analiza stopnje ohranjenosti različnih vrst geodetskih znamenj

Delovni sveženj 6 (DS6): Diseminacija

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri