Select Page

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku:

OPtimal strategies to retAIN and re-use water and nutrients in small agricultural catchments across different soil-climatic regions in Europe – OPTAIN

Sodelavci: Mateja Škerjanec,
Primož Banovec,
Nataša Atanasova
Trajanje:

60 mesecev

1.9.2020 – 31.8.2025

Šifra: GA No 862756

 

Vodilni partner:

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

 

Vodja projekta: Mateja Škerjanec (UL FGG)
Partnerji:

Universität Bern (UBERN)
Swiss Confederation, Eidgenössisches Department für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF)
Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK)
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (WULS)
Instytut Technologiczno – Przyrodniczy (ITP)
Univerza v Ljubljani (UL)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZ MB)
Universiteit Gent (UGent)
Klaipėdos universitetas (KU)
Viešoji įstaiga Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (LAAS)
Università degli Studi di Milano (UMIL)
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Pannon Egyetem (UP)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VUMOP)
Daugavpils Universitāte (DU)
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE)
Office International de l’Eau (OIEAU)
HaskoningDHV Nederland B.V. (RHDHV)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Finančni vir: H2020-SFS-2019-2
Ključne besede: mali naravni ukrepi za zadrževanje voda in hranil; raven kmetije in porečja; pristop z več akterji; indikatorji; celostno vrednotenje; večkriterijska optimizacija; analiza politik; učno okolje

 

OPIS

Mali naravni ukrepi za zadrževanje voda (angl. Natural Small Water Retention Measures oz. NSWRM) lahko pomagajo blažiti konflikte med porabo vode v kmetijstvu (tj. poljedelstvu in živinoreji) ter drugimi antropogenimi in okoljskimi potrebami po vodi, vključno s potrebo po pitni vodi in ohranjanjem ekološko sprejemljivega pretoka. To je ključnega pomena, saj bodo omenjene konflikte verjetno še poslabšali ekstremni vremenski dogodki, kot so suša in poplave. Previdnejše upravljanje z vodami in hranili v zaledju lahko znatno prispeva k odpornejšemu kmetijstvu in družbi. Poleg tega NSWRM prispevajo k doseganju različnih ciljev trajnostnega razvoja in okoljskih ciljev, zastavljenih v več politikah Evropske unije, povezanih z vodo in kmetijstvom. Kljub obsežnemu naboru ukrepov, ki so na voljo za povečevanje zadrževanja vode, tako na ravni posamezne kmetije kot na nivoju porečja, še vedno nimamo dovolj znanja o njihovi učinkovitosti v različnih pedološko-klimatskih regijah Evrope in v različnih kmetijskih sistemih, zlasti v luči spreminjajočih se podnebnih razmer.

KLJUČNI CILJI

Ključni cilji projekta OPTAIN so: (i) identificirati učinkovite ukrepe za zadrževanje in ponovno uporabo vode in hranil v malih kmetijskih porečjih, ki se nahajajo v različnih bio-geografskih regijah Evrope (tj. celinski, panonski in borealni), ob upoštevanju potencialnih sinergij z obstoječimi melioracijskimi sistemi in v tesnem sodelovanju z lokalnimi akterji, (ii) izbrati NSWRM oz. kombinacijo več različnih NSWRM na ravni posameznih kmetij in porečij ter optimizirati njihovo prostorsko razporeditev na podlagi izbranih (okoljskih in ekonomskih) indikatorjev trajnostnega razvoja, (iii) z nadgradnjo obstoječega znanja izboljšati raven tehnološke razvitosti NSWRM, ki bo prinesla koristi tako za ljudi kot tudi za ekosisteme in (iv) pridobljeno znanje prevesti v učno okolje, ki bo omogočilo analizo kompromisov in sinergij med različnimi vrednotami / cilji pri upravljanju in oblikovanju NSWRM

DELOVNI SLOPI PROGRAMA

WP1: Študije primerov in harmoniziran pristop z več akterji;
WP2: Ukrepi in indikatorji;
WP3: Pridobivanje podatkov, potrebnih za modeliranje, in reševanje vprašanja pomanjkanja podatkov;
WP4: Celostno vrednotenje malih naravnih ukrepov za zadrževanje voda (NSWRM);
WP5: Optimizacija načrtov NSWRM;
WP6: Sinteza in oblikovanje priporočil za uresničevanje politik;
WP7: Diseminacija, komunikacija in razvoj učnega okolja;
WP8: Vodenje projekta;
WP9: Etične zahteve.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri