Select Page

Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: Vzpostavitev večnamenske evidence podatkov o nepremičninah in prostorskega informacijskega sistema za nepremičnine v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje (NEPIS-MP)
Sodelavci: Samo Drobne, Marjan Čeh, Miran Ferlan, Anka Lisec, Krištof Oštir, Jernej Tekavec,
Barbara Trobec, Miran Janežič, Eva Primožič, Katja Tič, Helena Žnidaršič, Bujar Fetai
Trajanje:

36 mesecev

1. 11. 2019 – 31. 10. 2021

Šifra: V2-1946
Vodilni partner: UL FGG
Vodja projekta: doc. dr. Samo Drobne (UL FGG)
Partnerji:

 

Geodetski inštitut Slovenije d.o.o.

Finančni vir:

 

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije

Ključne besede: nepremičnina, kataster, zemljiška knjiga, upravljanje nepremičnin, prostorski podatki, nepremičninski informacijski sistem, sodstvo

Opis:

Kakovostni in celoviti podatki o pravnih in fizičnih lastnostih nepremičnin so ključnega pomena za upravljanje nepremičnega premoženja. V Sloveniji se institucije, kot so ministrstva, ki imajo v upravljanju praviloma večje število nepremičnin, soočajo z velikimi izzivi pri upravljanju nepremičnin ter načrtovanju dejavnosti in investicij v teh nepremičninah zaradi omejenega dostopa do informacij, ki so ključne za sprejemanje odločitev. Veliko oviro pri sprejemanju odločitev v zvezi z upravljanjem in koriščenjem nepremičnin takih institucij je mogoče najti v dejstvu, da odločevalci nimajo na voljo ustreznega nepremičninskega informacijskega sistema. S takim izzivom se med drugim srečuje tudi naročnik projekta, to je Ministrstvo za pravosodje RS, ki za potrebe pravosodnih organov upravlja z množico nepremičnin po vsej Sloveniji.

Namen projekta je bil razviti konceptualni model za vzpostavitev večnamenskega informacijskega sistema s prostorsko podatkovno bazo o nepremičninah v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje RS (NEPIS-MP), ki bo v prvi vrsti zagotovila:

 • shranjevanje in vzdrževanje podatkov o nepremičninah, ki jih upravlja ministrstvo,
 • pregledovanje podatkov o nepremičninah tako z opisnim kot prostorskim poizvedovanjem,
 • informacije, ključne za upravljanje z nepremičninami in načrtovanje dejavnosti, ki se odvijajo na teh nepremičninah ter
 • povezovanje z vsemi uradnimi prostorskimi in nepremičninskimi evidencami.

Projekt je vseboval naslednje ključne naloge:

 • pregled obstoječih nepremičninskih informacijskih rešitev, vključujoč analizo podatkov, in postopkov, ki jih ima na voljo Ministrstvo za pravosodje RS; pregled nepremičnin v upravljanju ali najemu Ministrstva za pravosodje RS na podlagi uradnih nepremičninskih zbirk;
 • modeliranje postopkov za vzdrževanje podatkov o nepremičninah, ki jih ima v upravljanju Ministrstvo za pravosodje;
 • razvoj konceptualnega modela nepremičninskega informacijskega sistema, ki bo, ko bo NEPIS-MP vzpostavljen, omogočal:
 • pregled o urejenosti lastništva nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje v zemljiški knjigi s povezavo na dokumentacijo;
 • pregled urejenosti podatkov v zemljiškem katastru in katastru stavb na Geodetski upravi RS (evidence Geodetske uprave RS);
 • pregled in posodobitev temeljnih opisnih podatkov, vključujoč površine in rabo nepremičnin, predvsem v podporo upravljanju in preglednosti nad obveznostmi, ki izhajajo iz naslova lastništva nepremičnin;
 • različne vrste poizvedovanja in poročanja, vključno s pregledom zasedenosti objektov;
 • arhiviranje podatkov in dokumentacije, ki so pomembni za upravljanje nepremičnin.
 • primer podatkovne zbirke za izbrano skupino nepremičnin za ponazoritev podatkovnega modela in funkcionalnosti predlaganega nepremičninskega informacijskega sistema.

Razširjeni cilji naloge so bili identificirati vse tiste primarne in sekundarne podatkovne vire, ki bodo omogočali ustrezno uporabo teh podatkov v postopkih upravljanja nepremičnin. V primeru problematičnih ali neobstoječih podatkovnih virov se pripravi predlog ukrepov za zagotovitev teh podatkov.

Rezultati:

Glavni rezultat naloge je konceptualni model nepremičninskega informacijskega sistema NEPIS-MP, ki bo v primeru izvedbe prispeval predvsem k:

 • učinkovitemu upravljanju nepremičnin v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za pravosodje RS ter v uporabi pravosodnih organov (sodišč, tožilstev, državnega odvetništva idr.);
 • učinkovitemu načrtovanju in koordiniranju prostorskih potreb pravosodnih organov ter učinkovitemu vodenju naložb in naložbeno-vzdrževalnih del za potrebe teh organov;
 • povezljivosti nepremičninskega informacijskega sistema z vsemi uradnimi nepremičninskimi evidencami (kataster, zemljiška knjiga) in drugimi prostorskimi/ nepremičninskimi evidencami na državni ravni;
 • optimalizaciji načrtovanja dejavnosti z vidika zasedenosti objektov.

Podana so splošna in posebna priporočila za nastavitev nepremičninskega informacijskega sistema. Splošna priporočila se nanašajo na spremljanje novih tehnologij, razvoj uporabniške izkušnje in razumevanje okolja delovanja ter spremljanje razvoja podatkov, podatkovnih zbirk in njihovih povezav. Priporočila za nastavitev nepremičninskega informacijskega sistema NEPIS pa se nanašajo predvsem na podatke, tj. strukturo ter razvoj in nastavitev podatkovne zbirke v sistemu NEPIS-MP.

Projekt sta izvedli dve raziskovalni organizaciji, to sta Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG) kot koordinator projekta ter Geodetski inštitut Slovenije (GIS). 

Končno poročilo projekta (oktober 2021)

Iz končnega poročila: … pravosodni organi uporabljajo 348 delov stavb in 95 stavb, od katerih je večina že vpisanih v katastru stavb (336 delov stavb). Skupna neto tlorisna površina delov stavb je 132.686 m2, od tega je kot uporabna površina evidentiranih 102.536 m2. Med stavbami je 17 grajenih pred letom 1900, 18 stavb izvira iz obdobja 1901–1949, 30 stavb iz obdobja 1950–1979, 30 stavb pa je bilo zgrajenih po letu 1980.

Primer 2D-prikaza izbranih nepremičnin v okviru nepremičninskega informacijskega sistema na izbranem območju mesta Ljubljana.

Primer 3D-modelov stavb, izdelanih na podlagi podatkov REN, in prikaza izbranih nepremičnin v okviru nepremičninskega informacijskega sistema na izbranem območju mesta Ljubljana.

Funkcionalnost nepremičninskega informacijskega sistema – primer pregledovanja opisnih podatkov.

3D-model stavbe za sodne namene v Kranju (Zoisova ulica 2).

 

 

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri