Barbara Sterle, univ. dipl. zgod.

Barbara Sterle, univ. dipl. zgod.

Samostojni strokovni delavec VII/2 (administrativni)

  • organizacijska enota: Prometno tehniški inštitut
  • telefon: +386 1 4768 571
  • email: barbara.sterle@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 312 A Jamova 2 – kabinet
Skip to content