asist. dr. Darja Šemrov, univ. dipl. inž. grad.

asist. dr. Darja Šemrov, univ. dipl. inž. grad.

Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Prometno tehniški inštitut
  • telefon: +386 1 4768 565
  • email: darja.semrov@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 301 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: po predavanjih

Predmeti