asist. dr. Jure Snoj, univ. dipl. inž. grad.

asist. dr. Jure Snoj, univ. dipl. inž. grad.

Asistent z doktoratom (R) (raziskovalni)