asist. Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.

asist. Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.

Asistent z univezitetno izobrazbo (pedagoški)