izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.

izr. prof. dr. Tomaž Hozjan, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za mehaniko (KM)
  • telefon: +386 1 4768 615
  • email: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 503 Jamova 2 – kabinet

Predmeti