Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Potresna analiza stolpnice v sovprežni izvedbi"

Zagovor je potekal dne 23. 10. 2017 ob 14:30 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Peter Pekolj
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Franc Sinur
somentor: asist. dr. Mirko Kosič

seznam zagovorov