Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Zasnova železniške proge Domžale – Brnik – Kranj"

Zagovor je potekal dne 23. 10. 2017 ob 17:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jure Zabret
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Marijan Žura
somentor: asist. dr. Darja Šemrov

seznam zagovorov