Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Račun požarne odpornosti AB okvirne konstrukcije"

Zagovor je potekal dne 24. 11. 2017 ob 09:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Rok Kurinčič
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Tomaž Hozjan
somentor: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

seznam zagovorov