Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza bioklimatskih danosti izbranih lokacij v Srednji Evropi ter njihov vpliv na načrtovanje energijsko učinkovitih stavb"

Zagovor je potekal dne 20. 09. 2018 ob 08:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Matic Možina
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANI INŽENIR GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): doc. dr. Mitja Košir
somentor: asist. Luka Pajek

seznam zagovorov