Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Nastanek in širjenje razpok pri natezno obremenjenem armiranobetonskem elementu"

Zagovor je potekal dne 18. 10. 2018 ob 14:00 v prostoru: P-III/2.


avtor(-ica): Urban Kralj
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
somentor: doc. dr. Drago Saje

seznam zagovorov