Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza dinamike premeščanja plavin na odseku akumulacije HE Doblar "

Zagovor je potekal dne 11. 09. 2019 ob 12:00 v prostoru: H-10.


avtor(-ica): Klemen Zimic
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): doc. dr. Simon Rusjan
somentor: prof. dr. Matjaž Mikoš

seznam zagovorov