Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Projektiranje tipičnih armiranobetonskih nosilnih elementov več etažne poslovne stavbe"

Zagovor je potekal dne 21. 05. 2020 ob 09:00 preko spleta.


avtor(-ica): Tamara Šoronda
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTRICA INŽENIRKA GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): izr. prof. dr. Sebastjan Bratina

seznam zagovorov