Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Analiza sanacije plazu in možnost rabe izkopanih zemljin za preoblikovanje terena na lokaciji"

Zagovor je potekal dne 15. 10. 2020 ob 11:15 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Meta Katarina Tavčar
zagovor za pridobitev naziva: DIPLOMIRANA INŽENIRKA OKOLJSKEGA GRADBENIŠTVA (UN)
mentor(-ica): izr. prof. dr. Janko Logar
somentor: asist. dr. Jasna Smolar

seznam zagovorov