Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Seizmični stresni test stavbnega fonda Univerze v Ljubljani"

Zagovor je potekal dne 14. 09. 2020 ob 12:00 v prostoru: Svečana dvorana.


avtor(-ica): Jure Starc
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR GRADBENIŠTVA
mentor(-ica): prof. dr. Matjaž Dolšek
somentor: asist. dr. Anže Babič, asist. dr. Jure Žižmond

seznam zagovorov