Objava zagovorov zaključnih del

Zagovor zaključnega dela:

"Študija uporabe interoperabilnosti BIM z implementacijo delotokov za modeliranje"

Zagovor je potekal dne 27. 09. 2022 ob 14:00 v prostoru: Konferenčna soba (II/1).


avtor(-ica): ZAMA AMBE AZINWIE
zagovor za pridobitev naziva: MAGISTER INŽENIR INFORMACIJSKEGA MODELIRANJA ZGRADB (BIM)
mentor(-ica): doc. dr. Tomo Cerovšek
somentor: izr. prof. dr. Primož Može

seznam zagovorov

Skip to content