Osnovni podatki:

Naslov v izvirniku: GeoBIM in državni geodetski podatki
Sodelavci: Geodetski inštitut Slovenije
Dalibor Radovan, vodja projekta, Vasja Bric, Katja Oven, Mihaela Triglav Čekada, Edvard Mivšek, Barbara Černič, Alen Mangafić, Katja Tič, Urška Polajnar

 

UL FGG:
Jernej Tekavec, Anka Lisec, Krištof Oštir, Urška Drešček, Mojca Kosmatin Fras, Bujar Fetai, Barbara Trobec

Trajanje: 1. 9. 2021 – 31. 8. 2023
Šifra: V2-2155
Vodilni partner: Geodetski inštitut Sloveije, https://gis.si/raziskovalni-projekti-sl-predstavitev-projektov-v2-2155/
Vodja projekta: dr. Dalibor Radovan
Partnerji:

Geodetski inštitut Slovenije

 

https://gis.si/

Finančni vir:

Javna Agencija za raziskovalno dejavnost RS

 

 

 

 

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ključne besede: GeoBIM, BIM, geodetski podatki, 3D podatki, gospodarska javna infrastruktura, stavbe, topografija, tehnologija, organizacija, medopravilnost

Opis:

Projekt je zasnovan na vsebinskih in tehnoloških izhodiščih konceptov BIM (angl. Building Information Modelling) in GIS (angl. Geographic Information System) ter raziskuje podatkovno in tehnološko povezovanje in nadgradnjo geodetskih podatkov v tri razsežnosti (3D).

Raziskovalni problem izhaja iz tradicionalne vloge geodezije, ki zbira podatke o nepremičninah, gospodarski javni infrastrukturi in topografiji v 2D, 2.5D in 2D+1D, kjer je nadmorska višina le atribut objekta. Izjemoma so geodetski podatki v 3D obliki, vendar z nizko stopnjo podrobnosti (ang. LoD, Level of Detail). V primeru koncepta BIM, ki ga v celotnem procesu gradnje in vzdrževanja vse bolj uporablja sodobno gradbeništvo, pa so 3D podatki z visoko stopnjo podrobnosti ena od temeljnih zahtev evidentiranja grajenega objekta.

Ključni cilji:

Cilj projekta sta raziskava in testiranje celostnega prilagajanja geodetskih podatkov konceptu GeoBIM, in sicer z vidika tehnologije in organizacije zajema, geometrične in topološke prilagoditve ter zakonodajnih okvirov za implementacijo. Pri tem je, ob upoštevanju pristojnosti in nalog naročnika (Geodetska uprava RS) ter stroškov procesa, ključna nadgradnja podatkovnih modelov v 3D obliko, kjer je to smiselno. Izsledki raziskave bodo med drugim podali ovrednotenje obsega podatkovnih in tehnoloških prilagoditev za integracijo s konceptom BIM, predlog smernic za naročnika in rezultate pilotne izvedbe nadgradnje za kataster stavb (KS), topografijo in zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (ZK GJI).

Delovni sklopi:

Delovni sveženj 1 (DP1): Področja zasnove GeoBIM

Delovni sveženj 2 (DP2): Metodologija prilagoditve geodetskih podatkov in procesov – podpora konceptu GeoBIM

Delovni sveženj 3 (DP3): Test nadgradnje geodetskih podatkov

Delovni sveženj 4 (DP4): Ovrednotenje rezultatov s predlogi

Delovni sveženj 5 (DS5): Diseminacija rezultatov projekta