V okviru 175. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Mateja Volgemut, UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji


Predstavitev bo v sredo, 1. 7. 2020, ob 10.00 v Svečani dvorani (FGG).

Vljudno vabljeni.