Strokovna ekskurzija študentov GIG in PN (MA)

S študenti magistrskih študijskih programov Prostorsko načrtovanje in Geodezija in geoinformatika smo od 30.6 do 2.7 izvedli obvezno strokovno ekskurzijo. Zaradi epidemioloških razmer smo jo organizirali v Sloveniji, in kot se je izkazalo, lahko tudi doma pripravimo...

Zbiranje kandidatur za Prešernovo nagrado 2020/2021

V septembru se ponovno začenja postopek izbire najboljših študentskih del za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2020/2021. Rok za oddajo del v dekanat UL FGG je 10. 9. 2021. Skladno z 2. členom Pravilnika se za nagrade lahko potegujejo dela študentov, predložena v...