Študentska pomoč na dogodku Varnost in preventiva

Slovensko društvo za požarno varstvo, SZPV, v so-organizaciji z Zvezo društev varnostnih inženirjev Slovenije organizira mednarodni kongresno-sejemski dogodek Varnost in preventiva. Dogodek bo potekal 13. in 14. oktobra 2022 na Gospodarskem razstavišču. V sklopu...

Izr. prof. dr. Dušan Kogoj prejemnik častnega Valvasorjevega priznanja

Izr. prof. dr. Dušan Kogoj z Oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani (UL FGG), je prejemnik častnega Valvazorjevega priznanja za leto 2021, in sicer za zasnovo, postavitev in ureditev zbirke geodetskih instrumentov na UL FGG....

Delavnica in sestanek projekta BORIS

Na UL FGG 19. in 20. septembra potekata delavnica in sestanek mednarodnega projekta BORIS. Na projektu poleg UL FGG sodelujejo še partnerji iz Italije, Avstrije, Črne Gore in Turčije. Tema projekta je čezmejna analiza tveganj zaradi potresov in poplav, podrobneje pa...