Navodila za uporabnike knjižnice in čitalnice

IZPOSOJA: Za dostop do gradiv uporabljajte digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani UL dikul.uni-lj.si. Gradivo za izposojo izberite preko sistema COBISSPlus ali po elektronski pošti na naslov knjiznica@fgg.uni-lj.si posredujte COBISS ID številko in/ali avtorja in...

Napotki za uporabnike knjižnice

Za dostop do gradiv uporabljajte digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani UL dikul.uni-lj.si. Gradivo za izposojo izberite preko sistema COBISSPlus ali po elektronski pošti na naslov knjiznica@fgg.uni-lj.si posredujte COBISS ID številko in/ali avtorja in naslov dela...

Delovanje knjižnice v času CORONA virusa

Skladno s sklepom rektorja z dne 11. 3. 2020 vas obveščamo, da knjižnica in čitalnica ostajata zaprti. Vsem smo rok izposojenega gradiva podaljšali do 30. maja 2020, zato klici in obiski za ta namen niso potrebni. Zaračunavanje zamudnin je ustavljeno. Za nujne primere...

Delovanje knjižnice v času CORONA virusa

Spoštovani uporabniki knjižnice! Skladno z odločitvijo vodstva fakultete glede preventivnih ukrepov za COVID-19 vas obveščamo, da bosta knjižnica in čitalnica v času od 9. 3. 2020 do 13. 3. 2020 odprti od 8.00 do 15.00. Izposoja se odvija nemoteno, delo v čitalnici pa...

Web of Science webinarji v marcu 2020

Ponudnik Clarivate Analytics nas je obvestil o brezplačnih izobraževalnih vsebinah, ki jih bodo izvedli v marcu 2020. Teme seminarjev so naslednje: Naslov: Explore the integration of Web of Science Core Collection and Derwent Innovations Index (Spoznajte integracijo...