V okviru 180. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Barbara Gorenc, UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Vpliv obremenitev vetra in potresa na večetažne jeklene stavbe s posebnim poudarkom na mejnih stanjih uporabnosti


Predstavitev bo v četrtek, 9. 7. 2020, ob 13.00 v Svečani dvorani (FGG).

Vljudno vabljeni.