V okviru 181. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Marko Lavrenčič, UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Numerični postopki za nelinearne statične in dinamične analize lupinskih sistemov različnih velikosti


Predstavitev bo v sredo, 15. 7. 2020, ob 12.00 v Svečani dvorani (FGG).

Vljudno vabljeni.