V okviru 199. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Mateja Jelovčan, mag. inž. geol., UL NTF predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Vpliv infiltracije reke Vipave na vodno bilanco vodonosnika Krasa ( Influence of Vipava River infiltration on Karst aquifer water balance)


Predstavitev bo potekala na naslednji povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91581322596


Predstavitev bo v četrtek, 22. 4. 2021, ob 16.00 v null.

Vljudno vabljeni.