Vabljeni na že drugi spletni karierni dan!

Vljudno vas vabimo na drugi spletni karierni dan z novimi delodajalci z novimi priložnostmi za vas. Z nami bodo delodajalci, ki zaposlujejo vse profile. 

Obveščamo vas tudi, da spletnega dogodka ne bomo snemali. Zaradi spletnega orodja, ki ga uporabljamo pri izvedbi, in tehničnih omejitev, ki ne omogočajo spremljanja daljše zahtevane prisotnosti udeležencev, vam žal na tem dogodku ne moremo izdati potrdila za udeležbo.

Prijava in več informacij v povezavi na spletni strani KC UL. 

Za nami bodo naslednji zaposlovalci:

HNG Hidrotehnik

Podjetje HNG Hidrotehnika, nizke in komunalne gradnje, d. o. o. je visokostrokovno podjetje z lastno gradbeno mehanizacijo, ki deluje na področju nizkih gradenj. Podjetje ima pridobljenih več koncesij za izvajanje gospodarske javne službe urejanje in vzdrževanje občinskih cest (Občina Medvode, Občina Vodice, Občina Domžale, Občina Mengeš – zimska služba, Občina Trzin), v konzorciju ima pridobljeno koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe urejanje voda na območju zgornje Save, uspešno je tudi na javnih razpisih, za gradnjo objektov nizke gradnje (gradnja in rekonstrukcija prometne in komunalne infrastrukture). Dejavnosti podjetja so vzdrževanje cest, zimska služba, hidrotehnika in javna služba urejanja voda, asfalterska dela in nizke gradnje.

D.Labs

D.labs v slovenski skupnosti poznamo kot podjetje, ki spodbuja inovacije in podjetniški ekosistem. Na mednarodni ravni pa je d.labs prepoznan kot razvojni in poslovni partner podjetnikov oz. startup-ov, ki svoje digitalne produkte in storitve ponujajo na globalnem trgu. Na enem mestu združuje programerje, strokovnjake za uporabniško izkušnjo, produktne vodje in druge strokovnjake, ki skupaj zagotavljajo agilen razvoj in hitrejšo pot do produktov, ki naslavljajo prave potrebe uporabnikov. V zadnjih 10 letih je d.labs pripomogel h globalnemu uspehu več kot 50 podjetij, med katerimi so tudi trije “samorogi”, vredni več kot milijardo dolarjev.

GEN-I

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem energetskem trgu, ki lahko svojim partnerjem ponudi najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Kot eden vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene odgovornosti in svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev za trajnostni način življenja. Hitro in odločno sledimo naprednemu tehnološkemu razvoju pri celovitem prehodu na obnovljive vire energije. Prihodnost brezogljične družbe vidimo v učinkoviti rabi obnovljivih virov energije, prilagodljivemu odjemu, elektrifikaciji in digitalizaciji. Z digitalizacijo poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih količin podatkov zagotavljamo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij. Zvesti ostajamo inovativnosti in sodelovanju v številnih razvojnih projektih.
Si želiš GEN-I-alnega sodelovanja?

Krka
Skupina Krka se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce generičnih zdravil. V 66 letih smo zrasli v skupino, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 45 državah. Svoje izdelke tržimo v več kot 70 državah. Več kot 90 % izdelkov prodamo na tujih trgih, s Krkinimi zdravili pa se vsak dan zdravi 50 milijonov ljudi. Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo najzahtevnejšo tehnologijo. Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno integriranim poslovnim modelom, kar pomeni, da jih snujemo od začetka do konca, od razvoja učinkovine do končnega izdelka. A tudi najsodobnejša tehnologija je samo tehnologija, če z njo ne delajo ustvarjalni in zavzeti ljudje. V Krki verjamemo v moč znanja, dela in sodelovanja.