V okviru 204. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Gabrijela Starešinič, mag. inž. grad., UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Potresni odziv vodoravnih betonskih fasadnih sistemov armiranobetonskih montažnih stavb (Seismic response of horizontal concrete facade systems in reinforced concrete prefabricated buildings)


Seminar bo potekal preko:
https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/zup-7uh-mvd-k77


Predstavitev bo v torek, 11. 5. 2021, ob 14.00 v null.

Vljudno vabljeni.