V okviru 205. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Blaž Kurent, mag. inž. str., UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Verjetnostno modeliranje in posodabljanje modelov visokih lesenih stavb (Probabilistic Modelling and Model Updating of Tall Timber Buildings)


Predstavitev bo potekala preko:
https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/zup-e3m-3i8-fb4


Predstavitev bo v torek, 11. 5. 2021, ob 11.00 v null.

Vljudno vabljeni.