V okviru 207. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Matej Račič, mag. rač. in inf., UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Modeliranje in klasifikacija časovnih vrst satelitskih posnetkov s strojnim učenjem (Modeling and Clasification of satellite Image Time Series with Machine Learning)


Predstavitev bo potekala preko:
https://gragebbb.fgg.uni-lj.si/b/kos-ldr-je3-ltc
Access code: 434742


Predstavitev bo v ponedeljek, 10. 5. 2021, ob 15.00 v null.

Vljudno vabljeni.