V okviru 208. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Galena Jordanova, mag. inž. geol., UL NTF predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Spremljanje dinamike pobočnih masnih premikov v Vipavski dolini z uporabo metod daljinskega zaznavanja in in-situ meritev (Monitoring the dynamics of slope mass movements in Vipava valley using remote sensing methods and in-situ measurements)


Predstavitev teme bo potekala preko: https://uni-lj-si.zoom.us/j/91581322596


Predstavitev bo v četrtek, 6. 5. 2021, ob 14.00 v null.

Vljudno vabljeni.