V okviru 233. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Timotej Jurček, mag. inž. grad., UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom:

Dinamične lastnosti mehkih sedimentov Ljubljanskega barja


Predstavitev bo v torek, 17. 5. 2022, ob 15.00 v Svečani dvorani (FGG) in spletni storitvi ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/97310704239.

Vljudno vabljeni.