V okviru 238. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) asist. dr. Anita Ogrin, FGG predavanje z naslovom:

Primerjava poenostavljenih in naprednih metod za toplotno analizo jeklenih konstrukcijskih elementov v požaru


V okviru predavanja bo predstavljena toplotna analiza jeklenih elementov, izpostavljenih visokim temperaturam zaradi požara. Za doseganje želene požarne odpornosti jeklenih elementov, je le-te pogosto potrebno zaščititi. Prikazane bodo poenostavljene računske metode v skladu s standardom SIST EN 1993-1-2:2005 za nezaščitene in za zaščitene jeklene elemente, izvedena pa bo tudi primerjava toplotne analize s poenostavljenimi in z naprednimi računskimi metodami.

Anita Ogrin je asistentka za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo. Doktorirala je leta 2017 na UL FGG, na temo analize prostorskih jeklenih okvirjev v požaru. Njeno raziskovalno delo obsega področja prostorskih rotacij, intumescentnih premazov za zaščito jeklenih elementov v požaru, analize kompozitnih elementov iz lesa in betona v požaru, v okviru postdoktorskega projekta pa se trenutno ukvarja s termo-mehanskim kontaktom prostorskih nosilcev.


Predstavitev bo v četrtek, 18. 8. 2022, ob 10.00 v P-I/3 (FGG).

Vljudno vabljeni.