Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo sporoča, da je umrl naš dolgoletni sodelavec v pokoju

Bojan Stegenšek, inž. geod., tehniški sodelavec na Katedri za geodezijo

 

Ob njegovi smrti svojcem in njegovim bližnjim izrekamo iskreno sožalje.