Predstavitev teme doktorske disertacije SNJEŽANE MILETIĆ

SNJEŽANA MILETIĆ bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom Karakterizacija in določanje izvora kamnin uporabljenih v grajenih strukturah Municipium Claudium Celeie. Predstavitev bo v torek, 29. 5. 2018 ob 10. uri, v predavalnici P-115, UL NTF (Privoz 11)....

115. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 115. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel dr. Fabio Remondino predavanje z naslovom: Territorial Mapping with Multi-View Aerial Camera System. Doktorski seminar bo v sredo, 23. maja 2018, ob 10. uri v Svečani dvorani UL FGG (Jamova c. 2). Vljudno...

114. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 114. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel prof. dr. Joep Crompvoets predavanje z naslovom: Good governance for a Smart World. Doktorski seminar bo v sredo, 23. maja 2018, ob 9. uri v Svečani dvorani UL FGG (Jamova c. 2). Vljudno vabljeni!...

113. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 113. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel doc. dr. Tomas Julinek iz Tehnične univerze v Brnu predavanje z naslovom: Dam incidents in Czech republic. Abstract: the lecture describes 6 examples of incidents in last 25 years and 1 historical accident at...

112. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 112. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel dr. Ignasi Rodriguez – Roda predavanje z naslovom: Smart decentralized water management through a dynamic integration of technologies.  Doktorski seminar bo v četrtek, 24. maja 2018, ob 15. uri v Svečani...

Predstavitev teme doktorske disertacije MARKA LAVRENČIČA

MARKO LAVRENČIČ bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom Tehnologije za nelinearne statične in dinamične analize lupinskih sistemov različnih velikosti. Predstavitev bo v torek, 15. 5. 2018 ob 9. uri, v svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta...