CV Klinika

Na delavnici, ki bo 19.7. v času 10-15.30 na FDV (P 28) (P3), bomo naredili pregled nad vašimi CV-ji in ocenili kje so potrebne izboljšave, ter kako jih vpeljati v samo zgradbo CV-ja. Zato, pripravi CV in stopi v akcijo! Prijava: tina.kozic@uni-lj.si   Karierni...

93. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 93. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel izr. prof. dr. Gašper Jaklič predavanje z naslovom: Aproksimacija krožnic s parametričnimi polinomi.  Doktorski seminar bo v sredo, 5. julija 2017, ob 14. uri v svečani dvorani UL FGG (Jamova c. 2). Vljudno...

92. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 92. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel Matej Čehovin predstavitev doktorske disertacije pred zagovorom z naslovom: Optimizacija naprednih oksidacijskih postopkov pri oksidaciji organskih spojin v postopkih priprave pitne in bazenske vode. Doktorski...

91. doktorski seminar Grajeno okolje

V okviru 91. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imela Klara Pirmanšek predstavitev doktorske disertacije pred zagovorom z naslovom: Mehčanje materiala in lokalizacija deformacij v geometrijsko točni teoriji prostorskih nosilcev z vgrajeno nezveznostjo. Doktorski...

Zagovor doktorske disertacije mag. Pavla Žvanuta

Naslov: Toplotna analiza velikih ločno-težnostnih betonskih pregrad Mentor: prof. dr. Goran Turk, UL FGG Somentor: doc. dr. Andrej Kryžanowski, UL FGG Javni zagovor doktorske disertacije bo v torek, 11. julija 2017, ob 12. uri v svečani dvorani UL FGG (II....

Predstavitev teme doktorske disertacije Mateje Klun

Mateja Klun bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod. Predstavitev bo v torek, 27. junija 2017, ob 11. uri, v predavalnici H-10, Hajdrihova...