Zagovor doktorske disertacije TINE ŽIVEC

Naslov: Karakterizacija inženirsko-geoloških lastnosti fliša z uporabo terestričnega laserskega skeniranja in bližnjeslikovne fotogrametrije Mentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek Somentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras Javni zagovor doktorske disertacije bo v...