Zagovor doktorske disertacije TINE ŽIVEC

Naslov: Karakterizacija inženirsko-geoloških lastnosti fliša z uporabo terestričnega laserskega skeniranja in bližnjeslikovne fotogrametrije Mentor: izr. prof. dr. Timotej Verbovšek Somentorica: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras Javni zagovor doktorske disertacije bo v...

174. doktorski seminar

V okviru 174. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Simona Adrinek, UL FGG predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom: Vpliv fizikalnih parametrov in hidrogeoloških razmer na toplotne lastnosti sedimentov. Predstavitev bo v sredo, 10. 6. 2020, ob...
Informativni dan 2020 za študij 3. stopnje na UL FGG

Informativni dan 2020 za študij 3. stopnje na UL FGG

Vabimo vas na informativni dan za doktorska študijska programa Grajeno okolje, ki ga izvaja UL FGG, in za interdisciplinarni doktorski študij Varstvo okolja, v katerem sodelujemo. Informativni dan bo potekal v sredo 10. 6. 2020 ob 16:00, v svečani dvorani UL FGG (II....

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Gorazda Novaka

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Gorazda Novaka, univ. dipl. inž. grad., z naslovom »HIDRODINAMIKA ZGLAJENIH DELCEV V MODELIH TOKA S PROSTO GLADINO«, ki ga bo imel pred komisijo v sestavi: izr. prof. dr. Dušan Žagar, doc. dr. Mario Krzyk, doc. dr. Anton...