Zagovor doktorske disertacije ALEŠ ŠOSTER

Zagovor doktorske disertacije ALEŠ ŠOSTER Naslov: NASTANEK ZN- PB-AG RUDIŠČA BAŠIBOS Mentor: izr. prof. dr. Matej Dolenec Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 18. 12. 2020, ob 10.00 uri. Podatki za dostop:...

Zagovor doktorske disertacije FRANCESCA CELANO

Zagovor doktorske disertacije FRANCESCA CELANO Naslov: Projektni potresni parametri za enote industrijskih objektov z upoštevanjem zahtevanega odziva grajenega okolja Mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek Javni zagovor doktorske disertacije bo v torek, 22. 12. 2020, ob...

Zagovor doktorske disertacije MATEJA VOLGEMUT

Zagovor doktorske disertacije MATEJA VOLGEMUT Naslov: Vpliv lokacije storitev splošnega pomena na razvoj odprtega javnega prostora na primeru majhnih mest v Sloveniji Mentorica: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek Somentorica: izr. prof. dr. Alenka Fikfak Javni zagovor...

Psihologija in stres v času izolacije

Karierni centri UL in Matej Tušek prirejajo predavanje na temo Psihologija in stres v času izolacije, kamor so vabljeni študentje različnih smeri.  Na predavanju, ki bo 9.12. ob 15.00 na Zoomu, bomo govorili o življenju v izolaciji zaradi koronavirusa. Razpravljali...