O razkrivanju neznank lesenih konstrukcij v Financah

Prof. dr. Boštjan Brank in asistent Blaž Kurent s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo sodelujeta pri evropskem projektu DynaTTB, katerega namen je raziskati obnašanje visokih lesenih stavb. V okviru projekta 14 partneric iz desetih držav odkriva neznanke lesenih...

Kamniška jama po 40 letih ponovno izmerjena

Leta 2018 je minilo 40 let od odkritja Kamniške jame, najzanimivejše in najmogočnejše jame visokogorskega krasa na kamniškem koncu. Ob tem jubileju se je porodila ideja o ponovni, bolj natančni izmeri jame. Oddelek za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo...
Protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo COVID-19 na FGG UL

Protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo COVID-19 na FGG UL

Skladno s postopnim sproščanjem ukrepom po koncu epidemije je delovna skupina za načrtovanje in koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja koronavirusa (v nadaljevanju DS) na UL FGG pripravila protokol za zagotavljanje varnosti pred okužbo COVID-19 na FGG UL ....
Daljinsko vodeni letalniki v zemljiškem katastru

Daljinsko vodeni letalniki v zemljiškem katastru

Fotogrametrija je tehnologija pridobivanja zanesljivih informacij o fizičnih objektih na Zemlji iz fotografskih posnetkov. Prvi projekti na področju fotogrametričnega zajema podatkov za katastrske namene so se v svetu začeli že v petdesetih letih prejšnjega stoletja....