V letošnjem študijskem letu 2021/2022 na UL FGG gostimo deveto generacijo študentov mednarodnega magistrskega študijskega programa Flood Risk Management (FRM), ki pokriva področje celostnega upravljanja s poplavnimi tveganji.

Študijski program izvaja mednarodni konzorcij, ki ga sestavljajo: IHE Delft Institute for Water Education (Nizozemska), Technische Universität Dresden (Nemčija), Barcelona Tech (Španija) ter Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Koordinator študijskega programa FRM na UL FGG je doc. dr. Simon Rusjan.