EuroSDR je objavil program letnega izobraževanja EduSERV2022, ki že tradicionalno potekajo v oblike e-izobraževanja. Letno EuroSDR ponudi štiri sklope izobraževanj na daljavo, le uvodni dvodnevni seminar je praviloma organiziran v fizični obliki.

Načrtovano je bilo, da letošnji uvodni seminar gosti naša fakulteta (UL FGG), kjer bi tudi obeležili 20-letnico EduSERV. Žal okoliščine zaradi pandemije tega ne dovoljujejo, tako bo letos tudi uvodni seminar izveden na daljavo, in sicer 14. in 15. februarja 2022. Sklopi letošnjih dvo-tedenskih izobraževanj, so:

  • Sodobne tehnologije LiDAR (28. februar – 11. marec 2022)
  • Delo s prostovoljnimi geografskimi informacijami (28. marec – 8. april 2022)
  • Povezovanje 3D modelov mest in BIM: GeoBIM (2 – 12 May 2022)
  • Klasifikacija 3D oblaka točk za namene kartiranja (23 May – 3 June 2022)

Več informacij je objavljenih na spletni strain, kjer je odprta tudi že registracija: http://www.eurosdr.net/education/course/eduserv20

O EuroSDR: EuroSDR (angl. European Spatial Data Research) je vseevropska organizacija, ki je bila na podlagi mednarodne pogodbe ustanovljena leta 1953  v Parizu. Glavni namen je krepiti povezaovanje in prenos znanja na področju prostorskih podatkov in prostrske inforamcijske infrastrukture med akadmesko/raziskovalno sfero in državnimi institucijami. Slovenija je preko Geodetske uprave RS, Geodetskega inštituta Slovenije in Fakultete za gradbeništvo in gedoezijo pri Univerzi v Ljubljani članica tega zdrženja od leta 2014. http://www.eurosdr.net

Skip to content