Četrtek, 24. november 2022 9:00 – 10:30, Svečana dvorana UL FGG

Vzdržni razvoj Univerze v Ljubljani – izzivi in načrt priprave (predavanje z razpravo udeležencev).

V predavanju bo predstavljen predlagani okvir za razvoj koncepta trajnostnega (vzdržnega) razvoja Univerze v Ljubljani. Predavanje bo temeljilo na triletnem pilotnem projektu, ki se je pred kratkim začel na Univerzi v Ljubljani, da bi podprl prenovo njenih strokovnih študijskih programov z vključitvijo zelenega prehoda, ciljev trajnostnega razvoja in digitalizacije. V okviru teh prizadevanj želi Univerza v Ljubljani razviti svojo strategijo trajnostnega razvoja. V razpravi si želimo slišati tudi tovrstne izkušnje članic EUTOPIA, ki jih predstavijo udeleženci dogodka.

Registrirate se na uradni spletni strani EUTOPIA WEEK na povezavi Registracija na dogodek

Dogodek bo potekal v hibridni obliki. Predavanje bo izvedeno v angleškem jeziku.

Vljudno vabljeni!

red. prof. dr. Matjaž Mikoš, univ. dipl. inž. grad.
član Upravnega odbora Univerze v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Več informacij o tednu zveze EUTOPIA je na voljo na uradni strani EUTOPIA WEEK

Skip to content