EUnet4DBP (angl. European Network for Digital Building Permits) je mreža raziskovalcev in drugih deležnikov s področja geografskih informacijskih sistemov (GIS) in informacijskega modeliranja gradnje (BIM), katere cilj je pripraviti strategijo in z izmenjavo dobrih praks prispevati k digitalizaciji izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj. Naša raziskovalna skupina je v mrežo vključena od same pobude, uradno pa je bila mreža vzpostavljena z uvodnim srečanjem 29. maja 2020 – seveda je bilo srečanje zaradi razmer v Evropi organizirano na daljavo. V okviru video-sestanka smo opredelili cilje ter nadaljnje dejavnosti v okviru mreže.

Mreža je deloma rezultat projekta GeoBIM (2018-2020) združenja EuroSDR, katerega namen je bil preučiti medopravilnost na področjih 3D-modeliranja stavb v okviru BIM ter 3D-modeliranja mest in pokrajine v okviru GIS – tako na procesni kot na podatkovni ravni. V okviru projekta je bila izvedena raziskava poznavanja in uporabe koncepta GeoBIM, v katero so bili vključeni predstavniki gradbenih in projektantskih podjetij, geodetskih uprav in geodetskih podjetij, upravnikov večjih nepremičnin. Splošno je namreč poznano, da je medopravilnost na podatkovni in procesni ravni na tem področju izrednega pomena in prinaša veliko koristi za upravljanje grajenega okolja.

EuroSDR GeoBIM

Partnerske države projekta EuroSDR GeoBIM (2018-2020), Vir: https://3d.bk.tudelft.nl/projects/eurosdr-geobim.

Več informacij je mogoče najti na spletni strain mreže (https://3d.bk.tudelft.nl/projects/eunet4dbp/) kot tudi na socialnem omrežju Twitter (@EUnet4DBP).