Člani Oddelka za geodezijo Univerze v Ljubljani, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, smo aktivni soustvarjalci Geodetskega vestnika, ki je osrednja slovenska strokovna in znanstvena revija s področij geodezije, geoinformatike in prostorskega načrtovanja z mednarodno prepoznavnostjo (IF JCR 2020: 0,551).

Geodetski vestnik je sicer glasilo Zveze geodetov Slovenije (ZGS), izdajo revije pa sofinancira in strokovno podpira Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Je odprto dostopna revija, ki izhaja štirikrat letno v tiskani in spletni različici. Glavni namen revije je zbirati in strokovni javnosti ponuditi znanstvene in strokovne članke, kjer so predstavljena najnovejša dognanja na omenjenih področjih.

V tem letu je revija doživela kar nekaj sprememb – med drugim sta mesto večletne glavne in odgovorne urednice dr. Anke Lisec prevzela dr. Dušan Petrovič in dr. Miran Kuhar.

Z letom 2022 so vsebine Geodetskega vestnika dostopne na prenovljenih spletnih straneh (https://www.geodetski-vestnik.com/si), kjer lahko sedaj dostopate tudi do arhivskih izdaj v digitalni obliki – prve številke segajo v daljne leto 1953.

Skip to content