V marčevski reviji hiše je bil objavljen članek z naslovom Vodno učinkovite stavbe, ki sta ga napisala izr. prof. Nataša Atanasova in asist. Matej Radinja.

V članku je govora o tem, kako bi bilo treba ravnati z vodo, da bi sledili evropskemu zelenemu dogovoru in akcijskemu načrtu EU za krožno gospodarstvo (2020), ki imata za cilj ohranjanje virov in minimaliziranje odpadkov. Vodo, ki se porablja v gospodinjstvih, lahko razdelimo v dve skupini kakovosti – tisto, ki se porablja za dejavnosti, ki zahtevajo pitno vodo, in tisto, ki se porablja za dejavnosti, ki zahtevajo vodo nižje kakovosti. Za ponovno uporabo lahko uporabljamo odpadno vodo, ki pa jo je treba ločeno zbirati in tudi ustrezno ponovno obdelati.

Kaj pomeni ločeno zbiranje odpadne vode in katere tehnologije ter pod kakšnimi pogoji lahko uporabimo za ustrezno obdelavo odpadne vode, lahko preberete v reviji Hiše. Ena takšnih tehnologij je tudi zelena stena. Več pa v članku.