Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je na svoji spletni strani objavil Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017–2020, 3. odpiranje (PKP-4/3).

 

Več o razpisu: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-po-kreativni-poti-do-znanja-2017-2020-copy-1/.

Trajanje projekta: najmanj 3 in največ 5 mesecev z zaključkom do 31. 7. 2020

Obdobje upravičenosti stroškov: od 1. 10. 2019 do vključno 31. 7. 2020.

Oddaja projektnih predlogov koordinatorki FGG g. Konstanci Soss do 4.11.2019 do 12.00 ure.

 

Drugi roki – informativno:

Oddaja projektnih predlogov FGG v predpregled na UL do 8.11.2019 do 13.30 ure.

Oddaja projektnih predlogov FGG na UL do 15.11.2019 do 13.30 ure.

Prispetje vloge z vsemi projektnimi predlogi članic UL na Sklad: do 22.11.2019 do 13.30 ure.

 

Članica lahko prijavi do 3 projekte, na vsakem sodelujejo 4–8 študenti, vsaj 1 pedagoški mentor in po 1 delovni mentor partnerja/ev (Partner 1: gospodarska družba ali s.p., Partner 2: organizacija).

 

Informacije, dokumentacija in prijava:             Konstanca Soss

osebno: kabinet 111-A v času uradnih ur vsak dan 10:00–12:00

e-mail:   Konstanca.soss@fgg.uni-lj.si

mobile:  041/795-094